Referater fra bestyrelsen

Dato

Referat

21 juni 2021

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 21. juni 2021

                                                        Møde nr. 2013

Til stede: Steen Hansen – Peter Olsen – Regine Lenz – Jan Friis – Jørgen Engstrøm – Jan Pagter Simonsen – Karsten Jakobsen

Referent: Jan Pagter Simonsen

 DAGSORDEN.

 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 17. maj 2021
 2. Kassererens rapport om laugets økonomi:
 • Rapport om indkomne betalinger.
 • Rapport om laugets udgifter.
 • Rapport om indestående på bankkonti.
 • Rapport om skyldige betalinger fra medlemmer
 • Kontant beholdning.
 1. Restanter
 2. Generalforsamlingen 15. september 2021
 3. Arbejdsweekend 2021
 4. Eventuelt
 5. Næste møde

Referat:

Til stede ved mødet start var Steen Jørgensen. Steen er vores nye IT-mand, han vil står for vores hjemmeside, login mm.

Steen var til stede for at præsenterer vores nye hjemmeside, samt intro til muligheden for at få wifi på bådbroen til en fornuftig pris.

Steen præsenterede også det nye festudvalg. Udvalget vil gerne prøve at genoplive lidt aktiviteter i klubben. B.la. sommerfest, julefrokost stander hejsning/strygning, Sch. Hans bål, kapsejlads, fælles sejlture og gerne en hel del mere, med input fra medlemmerne.

 1. Referat fra 17. maj 2021 godkendt.
 1. Årsrapporten for 2020 er kommet tilbage fra revisoren som viser et underskud ved udgangen af 2020 på -69.500 kr.
 • Saldo pr. 21/6 2021 er ca. +375.000 kr.
 1. Der er 2 medlemmer der er i restance, men der er aftalt handleplan for disse to med kassereren.
 1. Generalforsamling 2021, endelig ser det ud til at der er åbnet op for muligheder for forsamlinger efter Covid-19. Vi har planlagt generalforsamlingen til den 15. september 2021 kl. 19.00 i Appernæs forsamlingshuset, Appernæs Bygade 101, 4700 Næstved.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Er der medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsesposter, kan dette meddeles formanden før generalforsamlingen.

 1. Der planlægges en arbejdsweekend i starten af september, nærmere herom senere.
 1. Alle der har materiel eller udstyr på vinterpladsen som ikke er stativer eller bådtrailer opfordres til at fjerne dette, da vi skal bruge pladsen til bådene når de tages op til efterår.

Alle trailer og bådstativer skal mærkes tydeligt med navn da pladsen ryddes i nærmeste fremtid. Der står en del gamle bådstativer og bådtrailer der ikke har ejermand.

Samtidig skal der jf. vedtægterne ryddes omkring de bådstativer der står på pladserne så det er muligt at slå græsset omkring. Det er stativets ejermand der selv slår græsset under bådstativet.

Fremtidige dagsordner og referater lægges op på vores hjemmeside.

 1. Næste møde 23. august 02021 kl. 19.00 i klubhuset.

Mandag 17 maj 2021

Møde nr. 2012

Til stede: Steen Hansen, Peter Olsen, Karsten Jakobsen, Jan Friis , Jørgen Engstrøm, Jan Pagter Simonsen, Regine Lenz

Referent: Jan Pagter Simonsen

DAGSORDEN.

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Kassererens rapport om laugets økonomi:

En status fra nyindsat kasser

 • Rapport om indkomne betalinger.
 • Rapport om laugets udgifter.
 • Rapport om indestående på bankkonti.
 • Rapport om skyldige betalinger fra medlemmer
 • Kontant beholdning.
 1. Opfølgning på budget
 2. Restanter – Advokatbistand
 3. Udflytning af Næstved Havn
 4. Generalforsamling 2021
 5. Eventuelt
 6. Næste møde

Referat:

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden kommentar.
 2. Kassererens rapport om laugets økonomi: Da vores kasser den 9.4.2021 valgte at udtræde af bestyrelsen pr. omgående og fritages for sine pligter som kasser har bestyrelsen hidkaldt kasser suppleant Karsten Jacobsen til at overtage posten i første omgang frem til generalforsamlingen. I samme forbindelse, har bestyrelsen valgt at alt regnskab skal afleveres til vores revisor som vil lave årsregnskab for 2020, samt opgørelse fra 1.1.2021 og frem til 9.4.2021.
 1. Opfølgning på budget. Da den afgående kasserer har lukket alt bankforretning så bestyrelsen og ny kasserer ikke er i stand til at fortage bankforretninger på nuværende tidspunkt vil der være nogle medlemmer der kan opleve de ikke har fået deres regning eller andet, men der arbejdes på at få adgang til banken igen. Det er derfor ikke muligt at få et statusoverblik over indtægter, udgifter mm. på dette bestyrelsesmøde. Ny kasserer og revisor arbejder på sagen.

 

 1. Restanter – Advokatbistand Ikke muligt på nuværende tidspunkt.
 1. Udflytning af Næstved Havn Intet nyt i sagen.
 1. Generalforsamling 2021 Så åbner landet lige så stille op for forsamlinger. Det betyder at bestyrelsen begynder at planlægge årets generalforsamling som forventes at blive afholdt i september. Nærmere herom tilgår senere. I forbindelse med generalforsamlingen vil vi følge de til enhver udstukket regler fra sundhedsstyrelsen omkring Covid-19.
 1. Bestyrelsen har valgt at skifte udbyder af vores hjemmeside grundet problemer med rettigheder til os af nuværende udbyder. Der tilgår medlemmerne mere herom, når ny hjemmeside er oppe og køre. I samme moment vil bestyrelsen får nye mailadresser. Men mere herom når dette er klar til søsætning. Porten til bådebroen kan lukkes op udefra uden brug af kode, der vil indenfor kort tid blive monteret en anordning på indersiden så det ikke bliver muligt at lukke porten op udefra uden brug af kode. Der henstår stadigvæk nogle både på vinteropbevaringspladsen uden plan for færdiggørelse. Bestyrelsen vil håndtere dette jf. vores vedtægter. I forbindelse med et øget antal medlemmer og både, forbereder bestyrelsen at inddrage arealet bagerst på vinterpladsen til brug for flere vinterpladser. Hvis der er medlemmer der har materiel eller andet bagerst på vinterpladsen skal dette fjernes i løbet af den næste måned. 20 maj ændres alle koder til bådebroen, klubhus og toiletbygning. Nærmer tilgår på mail.
 1. Næste bestyrelsesmøder er aftalt til den 21. juni og den 23. august 19.00 i klubhuset.

Steen Hansen, Karsten Jakobsen, Peter Olsen, Regine Lenz, Jan Friis, Jørgen Engstrøm, Jan P. Simonsen