Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Forslag til vedtægtsændring til GF 15/9-21

Til Pouls vis´s bestyrelse.

Vedtægtsændring til behandling på generalforsamlingen 15-09-2021.

Vedr.

Forslag 1.

Paragraf 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER.
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede eller har givet fuldmagt og stemmer for forslaget. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Er der ikke 2/3 fremmødte, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Denne er beslutningsdygtig ved simpelt flertal (Stemmeberettigede), uanset de fremmødtes (Stemmeberettigede) antal.
Denne kan afholdes i forlængelse af den ordinære generalforsamling.

Sætningen:

. Er der ikke 2/3 fremmødte, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Ændres til:

. Er der ikke 2/3 fremmødte, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Forslag 2

Paragraf 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller når 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelsen sker efter de i § 9 anførte regler og skal afholdes senest en måned, efter at denne er begæret. På den ekstraordinære generalforsamling skal de medlemmer, der begærer denne, være til stede for at denne er gyldig. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes i forlængelse af den ordinære generalforsamling. Afgørelser, der vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, er gyldige.

Sætningen :

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller når 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

Ændres til:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller når 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt, eller via mail, evt. gennem en koordinator, indgiver begæring herom til bestyrelsen.

Sætningen:

På den ekstraordinære generalforsamling skal de medlemmer, der begærer denne, være til stede for at denne er gyldig.

Slettes.

 

 

  1. Idet jeg ikke forvendter 2/3 medlemsfremmøde, og jeg forvendter tilslutning til mit forslag, vil jeg opfordre bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse umiddelbart, og i forlængelse af den ordinære genneralforsamling 15-09-2021. Så hurtigt som muligt. JF. §11.

Dette er tidligere benyttet af foreningen, og for at begrænse mødeomkostningerne.

 

Venligst bekræft modtagelsen af mit forslag.

Mvh. Per Lyng.

Med. nr 2377