Information til gæstesejlere

Anløb til havnen

Havnen bør kun anløbes ved dagslys.

Sejlløbet fra Karrebæksminde er markeret med grønne og røde bøjer med topbetegnelser.
Ca 300 m. før den gravede kanal der fører til Næstved havn, holdes der til styrbord til sejlrenden. Den er ligeledes markeret med røde og grønne bøjer og som viser vejen ind til Pouls Vig Lystbådehavn.

Vanddybden i havnen er omkring 1,5 m. Se iøvrigt søkort nr. 164

Ved ankomst kontakt venligst havnefoged: Preben Nielsen på Tlf: 60 88 05 53

Regelsæt for Frihavne i danmark

Ophold

Hvis du ankommer til vores havn som skal du følge anvisninger opsat ved brinken.

Priser: 90 kr. pr. døgn.

Frihavns ordning 30 kr. pr. døgn

El afgift: 10 kr. pr. døgn