Referat fra bestyrelsesmøde 7.april 2022

Administrattion af bådpladser i vandet er nu overtaget af havnefoged Preben Nielsen op på land af Pladsmand Claus Rosenberg Højager.

Mail: havnefoged@poulsvigbaadelaug.dk

Mail: pladsmand@poulsvigbaadelaug.dk