Generalforsamling

Indkaldelse 2021

Generalforsamling onsdag den 15. 09. 2021 kl. 19:00

Appernæs Forsamlingshus, Appernæs Bygade 101, 4700 Næstved

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Formandens beretning og godkendelse.
 4. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse.
 5. Forelæggelse af budget.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Meddelelse af pladsleje / gebyr m.m.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Valg til bestyrelse.

                      Valg af kassereren, ønsker genopstilling

                      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, nuværende ønsker ikke at genopstille

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 2. Valg af 1 kasserersuppleant.
 3. Valg af 2 bilags kontrollanter og bilags kontrollantsuppleant.
 4. Valg af ekstern revisor
 5. Eventuelt.

Årsrapporten kan du se her ved at trykke på denne linje.