Generalforsamling

Referat generalforsamling 2022

Indkaldelse til general forsamling 2022

Generalforsamling Pouls vig bådelaug
torsdag d. 24 februar 2022 kl. 19.00
Appenæs Forsamlingshus, Appenæs Bygade 101, 4700 Næstved

1.    Valg af dirigent.

2.    Valg af 2 stemmetællere.

3.    Formandens beretning og godkendelse.

4.    Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse.

5.    Forelæggelse af budget.

6.    Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår uændret.

7.    Meddelelse af pladsleje / gebyr m.m.

Bestyrelsen foreslår uændret plads priser.
Betaling for 2022 bliver således:
6 M plads:                                                      kr. 2.400,00
8 M plads:                                                      kr. 2.900,00
10 M plads:                                                   kr. 3.400,00
Vinter plads:                                                  kr. 1.000,00
Jolleplads (pæle):                                        kr. 1.250,00
EL (2023):                                                      kr.    400,00

8.    Behandling af indkomne forslag.

Da der gennem længere tid, har været delte meninger om lågen til broen,

har Niels Andersen ønsket at der bliver lavet afstemning om dens videre eksistens.

 

9.    Valg til bestyrelse. På valg:

Formand:                          Steen Jørgensen        Ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem:       Klaus Sønderhegn        Genopstiller

Bestyrelsesmedlem:       Mikael Sørensen        Genopstiller

10.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

11.Valg af 1 kasserersuppleant.

12.Valg af 2 bilags kontrollanter og bilags kontrollantsuppleant.

13.Valg af ekstern revisor